Schemat kolorów

drugorzędny podstawowy informacja sukces ostrzeżenie zagrożenie

tekst zwykły tekst ważny tekst info tekst sukces tekst ostrzeżenie tekst -zagrożenie

Typografia (h1)

Nagłówek I poziomu

Nagłówki tytułują treść i określają konspekt treści. Nagłówki niższego poziomu tytułują treści w sekcjach oznaczonych nagłówkami wyższego poziomu. Na tej stronie nie pomijamy tę zasadę, bo chcemy zaprezentować wygląd nagłówków różnego poziomu.

Nagłówek najwyższego I poziomu (<h1>) tytułuje główną treść strony. Na stronie powinien być tylko jeden nagłówek <h1>. Jeśli nagłówek <h1> jest użyty do zatytułowania całej strony, może istnieć drugi nagłówek <h1>, który tytułuje treść główną. Ale treść główną można wtedy zatytułować także nagłówkiem <h2>.

Nagłówek II poziomu

Nagłówki II poziomu mogą być śródtytułami sekcjach w treści głównej oraz tytułami poboczne sekcji treści samodzielnych modułów lub grup modułów.

Nagłówek III poziomu

Nagłówka <h3> używamy do oznaczenia śródtytułów w sekcjach treści głównej oznaczonych nagłówkami <h2> oraz do oznakowania tytułów modułów w grupach modułów.

Nagłówki IV, V i VI poziomu - śródtytuły

Nagłówków IV, V i VI poziomu również używamy jako śródtytułów w sekcjach treści głównej oraz w treściach pobocznych.

Nagłówek IV poziomu

Akapity tekstu pod tytułem oznaczonym nagłówkiem <h4>. Akapity treści z tytułem oznaczonym nagłówkiem <h4> powinna być wewnątrz sekcji treści oznaczonej nagłówkiem <h3>.

Nagłówek V poziomu

Akapit tekstu pod tytułem oznaczonym nagłówkiem <h5>. Akapity treści z tytułem oznaczonym nagłówkiem <h4> powinny być sekcją treści oznaczonej nagłówkiem <h4>.

Nagłówek VI poziomu

Akapit tekstu pod tytułem oznaczonym nagłówkiem <h6>. Akapity treści z tytułem oznaczonym nagłówkiem <h4> powinny być sekcją treści oznaczonej nagłówkiem <h5>.

Listy

Listy nieuporządkowane

Listy nieuporządkowane - <ul><li>….</li></ul> - z punktorami stosowane są do wyszczególnienia elementów w przypadkach, gdy ich kolejność nie ma większego znaczenia.

 • jakiś element wykazu,
 • również element wykazu,
 • jeszcze inny element wykazu,
  • element wykazu - podpunkt
  • element wykazu - podpunkt
  • element wykazu - podpunkt
   • również element wykazu - podpunkt
   • również element wykazu - podpunkt
   • również element wykazu - podpunkt

Listy numerowane

Listy numerowane- <ol><li>….</li></ol> - wskazują na wymaganą kolejność, zwykle są stosowane w prezentacji procedur.

 1. Wykonaj najpierw tę czynność.
 2. Potem wykonaj czynność kolejną.
 3. Później wykonaj czynność trzecią, na którą złożą się
  1. Działanie pierwsze
  2. Działanie drugie złożone z trzech kroków
   1. Krok 1 - polecenie
   2. Krok 2 - polecenie
   3. Krok 3 - polecenie

Listy definicji

Listy definicji - <dl><dt></dt><dd></dd></dl> - mogą być stosowane do prezentacji słowników terminów, kalendariów

Joomla!,
Najlepszy CMS na świecie!
Najpopularniejszy obok WordPressa,
Definiowany termin
Definicja terminu
Kolejny element definicji
Rok 2015
Pierwsze ważne wydarzenie
Drugie ważne wydarzenie

Duży tekst

Lorem (display-1)

Lorem (display-2)

Lorem ipsum (display-3)

Lorem ipsum (display-4)

Wyróżnienie wprowadzenia

To jest tekst wprowadzający artykułu (class=lead).